Το Πιστοποιητικό Έγκρισης EL.145.038

Το Πρόγραμμα Έγκρισης EL.145.038


 

Profile

■ H εταιρία λειτουργεί από το έτος 1977, έχει έδρα στη ΒΙΠΕ ΚΟΡΩΠΙΟΥ (Αρχιμήδους 81), όπου βρίσκονται και τα γραφεία της Διοίκησης. Απασχολεί 20 άτομα προσωπικό, τα οποία διαθέτουν, την κατάλληλη και πιστοποιημένη από τις αρμόδιες αρχές, επιστημονική - τεχνική κατάρτιση και εκπαίδευση.

■ H εταιρία διατηρεί εγκαταστάσεις:
   στο Κορωπί, Αρχιμήδους 81,
TK.19400, ΒΙΠΕ Κορωπίου, σε έκταση 5.000
      τ.μ. εντός της οποίας υπάρχει υπόστεγο 700 τ.μ.

       (LON: N 37 52 582, LAT: E 23 52 700)
.

   στο Αεροδρόμιο Πάχης Μεγάρων (LGMG), εντός του οποίου υπάρχει
     υπόστεγο 1.700 τ.μ. (LON: N 37 58 53, LAT: E 23 21 58).

■ Έχει πιστοποιηθεί ως Οργανισμός Συντήρησης Αεροπορικών μέσων (Approved Maintenance Organization), κατά EASA PART 145 με κωδικό EL.145.038, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς επίσης και ως Οργανισμός διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας (Continuous Airworthiness Management Organization) με κωδικό EL. MG.038.

Η GreekAir εφαρμόζει πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 και Σύστημα Περιβαλλονικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004 από τον Φορέα Πιστοποίησης Bureau Veritas Certification.

■ Παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, οι οποίες χαρακτηρίζονται για την άριστη ποιότητά τους και τον υψηλό δείκτη ασφάλειάς τους.

■ H εταιρία είναι
εξουσιοδοτημένο CESSNA Service Center για την Ελλάδα και τα Βαλκάνια.

■ H εταιρία είναι
εξουσιοδοτημένο AGUSTA A 109 Service Center.

■ Εξυπηρετεί σημαντικό αριθμό πελατών στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, μεταξύ των οποίων είναι μεγάλες αεροπορικές εταιρίες, αερολέσχες, ιδιώτες ιδιοκτήτες αεροσκαφών κ.λ.π.


Δραστηριότητες της εταιρίας

■ Συντήρηση και επισκευή ελικοπτέρων στη μονάδα που διατηρεί από το έτος 1993 στις εγκαταστάσεις της στο Κορωπί. Στην ανωτέρω μονάδα λειτουργεί service station ελικοπτέρων των εταιριών
:
- EUROCOPTER για τους τύπους AS 350 series, AS 355 series, EC 120B, Bo105 series και AGUSTA A 109 series, AGUSTA-BELL AB 206 series και BELL 206 series.

■ Συντήρηση και επισκευή αεροπλάνων στη μονάδα που διατηρεί στο Αεροδρόμιο Πάχης Μεγάρων. Στις ανωτέρω εγκαταστάσεις η εταιρία λειτουργεί ως authorized service center αεροπλάνων των εταιριών CESSNA, CIRRUS, DIAMOND και των κινητήρων
(CENTURION) TΗIELERT DIESEL.

Εμπορία αεροπλάνων και ελικοπτέρων, εμπορία ανταλλακτικών, ελαιολιπαντικών - χημικών και λοιπών αναλώσιμων.


Οικονομικά Στοιχεία
Πατήστε εδώ
για προβολή Ισολογισμών.Προοπτικές

Στα άμεσα σχέδια της εταιρίας είναι η κατασκευή ελικοδρομίου και νέας μονάδας συντήρησης με υπόστεγο 2.000 τ.μ., σε ιδιόκτητη έκταση 20.000 τ.μ. στα Μεσόγεια Αττικής, γεγονός το οποίο θα της δώσει τη δυνατότητα να βελτιώσει τις ήδη παρεχόμενες υπηρεσίες της και να επεκταθεί σε νέες δραστηριότητες.

[Πίσω]
 

[Η Εταιρεία] [Υπηρεσίες Συντήρησης & Τεχνικής Υποστήριξης] [Πωλήσεις] [Επικοινωνία]
[Αρχική Σελίδα] [Νομικές Πληροφορίες - Όροι Χρήσης] [Site Map] [Credits]

Greek Αir - Αεροπορικές Υπηρεσίες